dissabte, 20 de març del 2021

PROTOCOL PER LA DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS D'ABÚS D'UNA PERSONA INFANT O JOVE A LA NOSTRA ENTITAT

Famílies, 

Estem molt satisfets i satisfetes de presentar-vos aquest document, ens ha costat un poc elaborar-ho, però ho hem fet amb tota la nostra cura i dedicació.

A partir d'aquest moment l'entitat de qui formeu part com a participants, famílies... té aquest document marc propi, que regirà les nostres actuacions.

El deixam penjat a una finestra fix, perquè sempre que vulgueu pugueu entrar a llegir-ho o consultar-ho.

Clicau aquí per accedir al document

Moltes gràcies,

Equip de caps.